Jak działa elektrownia geotermalna?

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszystkie dane i porady wprowadzone na naszej witrynie nie zastępują osobistej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Korzystanie z treści umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy naszej strony internetowej nie ponoszą winy za wykorzystanie informacji zamieszczanych na stronie.

Elektrownia geotermalna to kompleks urządzeń i infrastruktury, który wykorzystuje energię termalną zgromadzoną wewnątrz Ziemi do generowania elektryczności. Działanie takiej elektrowni opiera się na procesie eksploatacji energii cieplnej pochodzącej z głębokich warstw Ziemi. Jest to jedna z najbardziej ekologicznych i efektywnych form produkcji energii, która wykorzystuje zasoby geotermalne do wytwarzania energii elektrycznej.

Podstawowym elementem elektrowni geotermalnej jest studnia geotermalna, która sięga do głębokich warstw Ziemi, gdzie temperatura jest znacznie wyższa niż na powierzchni. Woda znajdująca się w takiej studni jest nagrzewana przez gorące skały znajdujące się wewnątrz Ziemi. W wyniku tego procesu woda przekształca się w parę wodną o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Para wodna jest następnie przesyłana przez rurociągi do turbiny parowej.

Turbina, która jest najważniejszym elementem w procesie generacji energii, zamienia energię termiczną pary wodnej na mechaniczną energię obrotową. Turbina jest połączona z generatorami elektrycznymi, które przekształcają tę energię mechaniczną w energię elektryczną. Po przepuszczeniu przez turbinę, para wodna zostaje skierowana do kondensatora, gdzie jest chłodzona przez wodę chłodzącą. Chłodzenie pary powoduje jej skroplenie się i powrót do stanu ciekłego. Następnie woda jest pompowana z powrotem do studni geotermalnej, gdzie ponownie nagrzewa się przez gorące skały, rozpoczynając tym samym cykl generacji energii na nowo.

W elektrowniach geotermalnych stosuje się różne systemy wykorzystywania energii geotermalnej. Istnieje m. in. system obiegu zamkniętego, w którym woda zabezpieczona jest w zamkniętym obiegu i nie ma kontaktu z zewnętrznym środowiskiem. System ten wykorzystuje podziemne zbiorniki wodne do zbierania ciepła, a następnie przekazuje je do turbiny parowej. W systemie obiegu otwartego woda jest pobierana ze studni geotermalnej, a po przepuszczeniu przez turbinę, jest odprowadzana do pobliskiego zbiornika wodnego. Elektrownie geotermalne mogą mieć różne moce i wydajności, w zależności od zasobów geotermalnych dostępnych w danym regionie.

Są one budowane w miejscach, gdzie istnieją dogodne warunki geologiczne, takie jak aktywne wulkany, strefy tektoniczne lub miejsca o dużych zasobach ciepła wewnątrz Ziemi. Wnioskiem jest to, że elektrownie geotermalne stanowią niezwykle efektywny i zrównoważony sposób produkcji energii elektrycznej. Wykorzystują one zasoby geotermalne, które są obecne na całej planecie, i nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. W przyszłości elektrownie geotermalne mogą odgrywać jeszcze większą rolę w globalnym dostawie energii, przyczyniając się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

zalety i wady elektrowni geotermalnej

Co to jest energia geotermalna i jak jest przekształcana w energię elektryczną?

Energia geotermalna jest jednym z rodzajów energii odnawialnej, która pochodzi z wnętrza Ziemi. Jest to naturalna energia cieplna zgromadzona w skorupie ziemskiej oraz w głębszych warstwach Ziemi. Proces jej powstawania wynika głównie z rozpadu radioaktywnych izotopów występujących w skałach oraz z ciepła pierwotnie zgromadzonego wewnątrz Ziemi podczas jej formowania. Przekształcenie energii geotermalnej w energię elektryczną jest realizowane w elektrowniach geotermalnych. Istnieją dwa główne typy elektrowni geotermalnych: elektrownie parowo-spalinowe i elektrownie błotne.

Elektrownie parowo-spalinowe są najczęściej stosowane i wykorzystują gorącą wodę i parę do napędzania turbin parowych, które z kolei przekształcają ruch obrotowy w energię mechaniczną. Turbiny te są połączone z generatorami, które konwertują energię mechaniczną na energię elektryczną. Energia elektryczna jest następnie przesyłana do sieci elektroenergetycznej, gdzie może być wykorzystywana przez odbiorców. Elektrownie błotne, znane również jako elektrownie binarne, wykorzystują niższe temperatury wód geotermalnych, które nie wystarczają do generowania pary. Woda geotermalna jest pompowana na powierzchnię i przepuszczana przez wymiennik ciepła, w którym oddaje ciepło czynnika roboczego o niższym wrzeniu, takiego jak izobutan.

Czynnik roboczy paruje, napędzając turbinę, która z kolei obraca generator, wytwarzając energię elektryczną. Przygotowanie do eksploatacji energii geotermalnej wymaga wyboru odpowiedniego miejsca, w którym występują odpowiednie warunki geologiczne. Lokalizacje z aktywną sejsmicznie strefą tektoniczną są często preferowane, ponieważ tam skorupa ziemskiej jest cieplejsza. Następnie odwierty są wykonywane w celu dostępu do gorącej wody lub pary w głębszych warstwach Ziemi. Poziom ciepła oraz potencjał geotermalny danego miejsca są starannie oceniane przed rozpoczęciem budowy elektrowni geotermalnej.

Wykorzystanie energii geotermalnej ma wiele zalet. Jest to odnawialne źródło energii, które nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto, elektrownie geotermalne mogą działać przez wiele lat, niezależnie od warunków atmosferycznych, co czyni je stabilnym źródłem energii. Energia geotermalna jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej, pozwalając na zrównoważoną produkcję energii elektrycznej. Jej wykorzystanie przyczynia się do dywersyfikacji mieszanki energetycznej oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne.

Wniosek:
Energia geotermalna jest cennym zasobem energetycznym, który może być wykorzystywany do generowania energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych. Przekształcenie tej energii w energię elektryczną odbywa się poprzez wykorzystanie gorącej wody i pary do napędzania turbin parowych lub poprzez wykorzystanie niższych temperatur wód geotermalnych w elektrowniach błotnych. Wykorzystanie energii geotermalnej ma wiele zalet, takich jak odnawialność, niskie emisje i stabilność działania, co przyczynia się do transformacji energetycznej i ochrony środowiska.

schemat elektrowni geotermalnej

Jakie są główne elementy elektrowni geotermalnej i jak działają?

Elektrownia geotermalna jest jednym z zaawansowanych systemów energetycznych, które wykorzystują naturalne zasoby energii termalnej Ziemi do generowania elektryczności. Składa się z kilku głównych elementów, które współdziałają w celu zapewnienia efektywnego i niezawodnego działania. W tym artykule omówię te główne elementy oraz przedstawię sposób, w jaki funkcjonują w elektrowni geotermalnej.

 1. Rezerwuar geotermalny: Rezerwuar geotermalny to główne źródło energii termalnej elektrowni geotermalnej. Znajduje się on głęboko pod ziemią i zawiera nagromadzone gorące wody lub pary wulkaniczne. Temperatura i ciśnienie w rezerwuarze są kluczowe dla efektywnego działania elektrowni geotermalnej.
 2. Studnia wiercąca: Aby uzyskać dostęp do zasobów geotermalnych, elektrownia geotermalna musi wykonać studnię wiercącą. Jest to proces polegający na wierceniu otworów o dużych głębokościach, które docierają do rezerwuaru geotermalnego. Woda lub para gorąca są pobierane przez te studnie.
 3. Parowniki: Po pobraniu wody lub pary z rezerwuaru geotermalnego, następuje przeniesienie ciepła z fluidu geotermalnego na medium robocze. Parowniki są odpowiedzialne za ten proces. Fluid geotermalny płynie przez rurki w parownikach, a medium robocze, zazwyczaj ciecz czynników roboczych, krąży wokół rurek. Ciepło przenosi się z fluidu na medium robocze, co powoduje kondensację pary wody i przekształcenie jej w ciecz.
 4. Turbina: W elektrowni geotermalnej wykorzystuje się turbinę, która jest napędzana przez medium robocze w stanie ciekłym lub gazowym. Medium robocze przechodzi przez turbinę, co powoduje obrót wirnika turbiny. Energię kinetyczną wirnika przekształca się w energię mechaniczną, napędzając generator elektryczny.
 5. Generator elektryczny: Generator elektryczny jest kluczowym elementem elektrowni geotermalnej. Jest on związany z turbiną i przekształca energię mechaniczną na energię elektryczną. Obracający się wirnik turbiny indukuje prąd elektryczny w cewkach generatora, co prowadzi do produkcji energii elektrycznej.
 6. Chłodnica: Po przepuszczeniu przez turbinę medium robocze trzeba ochłodzić, aby przygotować je do ponownego cyklu. Chłodnica odpowiada za odprowadzanie ciepła z medium roboczego, co pozwala mu powrócić do stanu ciekłego. Ochłodzone medium robocze wraca następnie do parownika, aby ponownie przenosić ciepło z rezerwuaru geotermalnego.
 7. Układ kondensacyjny: Układ kondensacyjny jest używany w przypadku elektrowni geotermalnych, które wykorzystują parę jako medium robocze. Po opuszczeniu turbiny, para przechodzi przez układ kondensacyjny, w którym zostaje skroplona. Woda kondensacyjna jest odprowadzana i wykorzystywana jako zasilanie dla studni wiercącej, tworząc zamknięty obieg wody w elektrowni geotermalnej.

Podsumowując, główne elementy elektrowni geotermalnej to rezerwuar geotermalny, studnia wiercąca, parowniki, turbina, generator elektryczny, chłodnica i układ kondensacyjny. Wszystkie te elementy współdziałają w celu wykorzystania energii termalnej Ziemi do generowania elektryczności. Elektrownie geotermalne stanowią cenny zasób odnawialnej energii, która jest przyjazna dla środowiska i ma potencjał do zaspokojenia znaczącej części zapotrzebowania na energię elektryczną.

elektrownie geotermiczne

Jakie są zalety i wady elektrowni geotermalnych?

Elektrownie geotermalne są źródłem energii odnawialnej, które wykorzystują ciepło zgromadzone wewnątrz Ziemi do produkcji elektryczności. Działanie tych elektrowni opiera się na wykorzystaniu gorących źródeł wód lub par geotermalnych, które pochodzą z głębokich warstw skorupy ziemskiej. Istnieje wiele zalet i wad związanych z elektrowniami geotermalnymi, które warto rozważyć. Zalety elektrowni geotermalnych:

 1. Odnawialne źródło energii: Geotermia jest odnawialnym źródłem energii, które nie wykorzystuje paliw kopalnych. Ciepło wewnątrz Ziemi jest niezmiennie dostępne, co oznacza, że elektrownie geotermalne mogą działać przez długie lata.
 2. Niska emisja gazów cieplarnianych: Elektrownie geotermalne emitują znacznie mniej gazów cieplarnianych w porównaniu do elektrowni opalanych paliwami kopalnymi. W porównaniu do elektrowni węglowych, elektrownie geotermalne są bardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
 3. Stabilność i niezawodność: Elektrownie geotermalne charakteryzują się dużą stabilnością i niezawodnością wytwarzania energii elektrycznej. Ponieważ ciepło geotermalne jest ciągle dostępne, elektrownie tego typu mogą działać przez cały czas, niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych.
 4. Niskie koszty eksploatacji: Eksploatacja elektrowni geotermalnych jest stosunkowo ekonomiczna w porównaniu do innych źródeł energii odnawialnej. Główne koszty związane z elektrownią geotermalną obejmują inwestycję początkową i koszty utrzymania, ale są one zazwyczaj niższe niż w przypadku elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.
 5. Wielofunkcyjność: Elektrownie geotermalne mogą mieć dodatkowe zastosowania, poza produkcją energii elektrycznej. Wykorzystuje się je także do ogrzewania budynków czy dostarczania ciepłej wody użytkowej, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju systemów grzewczych.

Wady elektrowni geotermalnych:

 1. Geograficzne ograniczenia: Elektrownie geotermalne mogą być budowane tylko w określonych rejonach, gdzie istnieje wystarczająco duże źródło ciepła geotermalnego. Nie wszystkie regiony na świecie są odpowiednie do budowy elektrowni geotermalnych, co jest ich główną wadą.
 2. Zanieczyszczenie wód gruntowych: W niektórych przypadkach eksploatacja elektrowni geotermalnych może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. Jeśli nie są przestrzegane odpowiednie procedury ochrony środowiska, może dochodzić do uwolnienia substancji chemicznych, które znajdują się w głębi ziemi.
 3. Ograniczona efektywność termodynamiczna: Proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych jest uzależniony od różnicy temperatur pomiędzy gorącym źródłem geotermalnym a chłodnym medium. W przypadku niskiej różnicy temperatur, efektywność termodynamiczna elektrowni może być ograniczona.
 4. Wysokie koszty inwestycyjne: Inwestycje w budowę elektrowni geotermalnych wymagają znaczących nakładów finansowych na początku. Wydobycie i eksploatacja zasobów geotermalnych jest kosztowne, co może być przeszkodą dla rozwoju elektrowni geotermalnych w niektórych regionach.
 5. Potencjalne ryzyko sejsmiczne: W niektórych przypadkach, eksploatacja elektrowni geotermalnych może być związana z ryzykiem wystąpienia trzęsień ziemi. Manipulowanie strumieniem wody lub pary do wnętrza Ziemi może wpływać na napięcie tektoniczne, co może prowadzić do potencjalnych trzęsień ziemi.

Mimo że elektrownie geotermalne posiadają pewne wady, to ich zalety, takie jak wykorzystanie odnawialnego źródła energii, niska emisja gazów cieplarnianych, stabilność wytwarzania energii i niskie koszty eksploatacji, sprawiają, że są one atrakcyjnym rozwiązaniem w kontekście zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wprowadzanie odpowiednich procedur ochrony środowiska oraz stały rozwój technologii geotermalnych mogą pomóc w minimalizacji wad i zwiększeniu efektywności elektrowni geotermalnych w przyszłości.

jak działa energia geotermalna

Jakie kraje są liderami w produkcji energii geotermalnej?

Jakie kraje są liderami w produkcji energii geotermalnej?Energia geotermalna, wykorzystująca ciepło zgromadzone w głębi ziemi, odgrywa istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej. Wiele krajów na świecie dostrzega ogromny potencjał tej odnawialnej formy energii i inwestuje w rozwój elektrowni geotermalnych. Istnieje kilka państw, które wyróżniają się jako liderzy w produkcji energii geotermalnej, zarówno pod względem zainstalowanej mocy jak i produkcji rocznej.

 1. Stany Zjednoczone:
  Stany Zjednoczone są światowym liderem w produkcji energii geotermalnej. To kraj, który wykorzystuje potencjał geotermalny w różnych stanach, takich jak Kalifornia, Nevada, Oregon i Hawaje. Kalifornia jest największym producentem energii geotermalnej w USA, posiadającym wiele aktywnych pól geotermalnych. Warto wspomnieć, że Kalifornia ma również największą zainstalowaną moc elektrowni geotermalnych na świecie.
 2. Filipiny:
  Filipiny są jednym z czołowych producentów energii geotermalnej na świecie. Dzięki swojej unikalnej geologii, kraj ten posiada wiele aktywnych obszarów wulkanicznych, które umożliwiają wydobycie energii geotermalnej. Geotermiczne pole Kansai na Filipinach jest jednym z największych na świecie, dostarczającym znaczną część energii elektrycznej dla kraju.
 3. Indonezja:
  Indonezja jest kolejnym krajem o znaczącej produkcji energii geotermalnej. Kraj ten znajduje się w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, gdzie występuje wiele aktywnych wulkanów i geotermalnych obszarów. Geotermalne pole Gunung Salak w Indonezji jest jednym z największych na świecie i stanowi ważne źródło energii dla kraju.
 4. Meksyk:
  Meksyk jest jednym z liderów w produkcji energii geotermalnej w Ameryce Łacińskiej. Kraj ten posiada wiele pól geotermalnych, z których największe to Cerro Prieto i Los Azufres. Meksyk rozwija swoje elektrownie geotermalne, aby zwiększyć swoją niezależność energetyczną i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
 5. Włochy:
  Włochy są jednym z czołowych producentów energii geotermalnej w Europie. Głównym obszarem geotermalnym w tym kraju jest region toskański, gdzie znajduje się pole geotermalne Larderello. To jedno z najstarszych pól geotermalnych na świecie, które działa już od ponad stu lat.

Oprócz wymienionych krajów, warto również wspomnieć o innych państwach, które również rozwijają swoje zasoby energii geotermalnej. Należą do nich: Kenia, Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Turcja i Chile. Wszystkie te kraje posiadają odpowiednie warunki geologiczne, które umożliwiają wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji elektryczności.

Podsumowując, wiele krajów na świecie widzi potencjał energii geotermalnej i inwestuje w jej rozwój. Stany Zjednoczone, Filipiny, Indonezja, Meksyk i Włochy są liderami w produkcji energii geotermalnej, wykorzystując unikalne warunki geologiczne swoich regionów. Jednak wiele innych państw również rozwija swoje zasoby geotermalne, dążąc do większej niezależności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

 

twa.

One thought on “Jak działa elektrownia geotermalna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem − pięć =